ಸದಾ ನಗುವಿನ ಪುಟ್ಟ ರಾಜಕುಮಾರಿ

9841657186_cf58befe98_z Photo by Arian Zwegers

ಬಂದಳೋ ಬಂದಳು ಮಂದಹಾಸ ಬೀರುತ,
ಕದ್ದಲೋ ಕದ್ದಳು ಹೃದಯವ ನಸುನಗುತ.

ನಿಲ್ಲಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಪಿನ ದನಿಯ,
ಕೀ-ಬೋರ್ಡಿನ ನಾದಮಯ.

ತೆರೆದಳೊ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪಯ
ಚೆಲ್ಲಿದಳೊ ಮನೆತುಂಬ ಪುಟ್ಟ ನಗುವೆಯ.

ಹೊರಟು  ಮಾಡಿದಳೋ ಮನಸಿನಲ್ಲಿ
ಕಾಯಮ್ ಒಂದು ಹಳ್ಲವ.

Thank you for your comments. Comments are moderated before they are published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.